martedì 27 gennaio 2009

Vizita pastorala a Preasfintului Ep. Dr. Virgil BERCEA in Italia


DIN NOU ÎN MIJLOCUL NOSTRU

Vizita pastorală a Preasfinţitului Episcop Dr. Virgil Bercea
la Protopopiatele din Triveneto (Udine, San Donà di Piave, Veneţia Mestre, Padova, Vicenza, Lonigo, Verona, Ostiglia, Bolzano) şi Emilia-Romagna (Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Rimini, Faenza, Ferrara, Macerata)

În perioada 12-18 ianuarie 2009 Prea Sfinţia Sa Episcop Dr. Virgil Bercea s-a aflat într-o Vizită pastorală la aproape toate Parohiile greco-catolice din Italia, întâlnind pe Episcopii italieni din respectivele dieceze romano-catolice, pe parohii români din respectivele Parohii şi pe credincioşii veniţi la Sfintele Liturghii arhiereşti celebrate, la conferinţele şi la întâlnirile parohiale organizate cu aceast prilej.
Prima etapă a avut loc la Udine, la Parohia “Învierea Domnului”, unde la ora 9.00 împreună cu părintele paroh drd. Ioan Mărginean-Cociş Preasfinţitul Părinte Virgil a fost primit de către Arhiepiscopul şi Mitropolitul din Udine, mons. Pietro BROLLO. Timp de o oră s-a vorbit despre situaţia actuală a Bisericii noastre, câteva aspecte ecumenice în urma noilor hotârâri luate de Sfântul Sinod al B.O.R. şi situaţia locală a Parohiei greco-catolice Învierea Domnului care rămâne în continuare la Biserica San Cristoforo–Udine Centru, momentan în reastaurare generală. Arhiepiscopul Mons. Pietro Brollo, printre altele, a afirmat că este puţin cunoscută în Arhiepiscopia Sa istoria şi situaţia Bisericii greco-catolice din România, iar în contextul italian ei trebuie să fie echidistanţi faţă de noi şi de ortodocşi. Eu consider că deplina comuniune a B.R.U cu Biserica Romei este mai presus decât orice încercare şi manifestare ecumenică, mai ales că această comuniune a fost recent sigilată cu episcopi, preoţi şi laici martiri. A două întâlnire a fost la Catedrala mitropolitană din Udine cu mons. Luciano NOBILE, de care aparţine şi Biserica San Cristoforo, unde este găzduită parohia noastră. Preasfinţitul Episcop Virgil a mulţumit tuturor pentru găzduire şi i-a învitat să viziteze România, să vadă şi să cunoască Biserica noastră şi realitatea din Transilvania, mai ales închisorile comuniste, acum transformate în muzeu, unde ş-au dăruit viaţa în sufetinţe cumplite martirii comunismului, dintre care în prima linie Episcopii greco-catolici, fără a exclude nici macar unul dintre toţi ceilalţi de alte confesiuni şi convingeri care au avut aceeaşi soartă.
În după-amiaza zilei de luni 12 ianuarie 2009 P.S. Sa Dr. Virgil Bercea şi-a continuat vizita pastorală spre celelalte destinaţii. De la Veneţia Mestre, Parohia San Rocco, a fost însoţit de către Părintele drd. Vasile Al. Barbolovici, Protopop pe zona ecleziastică Triveneto, la Milano, Crema şi Alessandria.
La Milano Preasfinţitul Virgil s-a întâlnit cu mons. Manganini, Vicarul general, care şi-a manifestat bucuria de a avea un preot greco-catolic român şi promite sprijin comunităţii noastre pentru o slujire pastorală cât mai rodnică şi folositoare românilor din zona. La Crema, Episcopul a mulţumit directorului organizaţiei “Banco alimentare”, mons. Mauro Inzoli, pentru ajutorul acordat Seminarului teologic din Oradea. La sfârşit Preasfinţitul a vizitat parohia greco-catolică din Alessandria, Castellazzo Bormida întâlnindu-l pe pr. paroh Ioan Hotico.
A urmat Forlì, Macerata, Rimini, Faenza, Imola şi Bologna încheind Vizita pastorală la Ostiglia (Mantova), Duminică 18 ianuarie 2009, cu inaugurarea unei noi Parohii româneşti greco-catolice, la D.O.M.-ul din localitate.
P.S. Sa Episcop dr. Virgil Bercea a ţinut o conferinţă la Poggio Rusco (Mantova) în data de 17 ianuarie 2009 în sala Oratoriului parohial, la ora 20.30 cu tema "Biserica Română Unită între comunism şi libertate". A fost prezent la deschiderea conferintei Mons. Roberto BUSTI, Episcopul de Mantova, care a multumit P.S. Virgil pentru bogăţia credinţei Bisericii noastre pe care o transmite tuturor credincioşilor în vizita sa pastorală. Alături de P.S. Sa au fost prezenţi Pr. Protopop Vasile Barbolovici, responsabil cu parohiile greco-catolice din Triveneto, Pr. Andrei Meseşan, Parohul comunitaţii româneşti din Episcopia de Mantova şi un numar mare de credincioşi români şi italieni. Conferinţa s-a încheiat cu mulţumirile aduse de către parohul din Poggio Rusco, don Tonino care cunoaşte foarte bine România având un proiect social la Sighetul Marmaţiei, în cadrul Episcopia din Maramureş.
Duminică 18 ianuarie 2009 P.S. Sa Dr. Virgil Bercea a celebrat Sfânta Liturghie pentru fraţii italieni în ritul latin roman la ora 10 în oraşul Ostiglia, mărturisind credinţa Bisericii noastre şi prezentând pe scurt istoria de progoană, suferinţă şi scoatere în afara legii, în vremurile comuniste, a Bisericii Române Unite cu Roma. Duminică la ora 17.00 a avut loc celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin împreună cu un sobor de preoţi de la parohiile din Italia alături de peste 300 de credincioşi români şi italieni.
Pentru noi românii, prezenţa în mijlocul nostru a Preasfinţitului Virgil a fost o mare bucurie, iar credincioşii italieni au ramas profund impresionaţi de bogăţia liturgică a Liturghiei Sfăntului Ioan Gură-de-Aur la care au putut fi părtaşi deoarece s-a celebrat în limba italiana, numai cântările au fost în limba română. Mons. Bruno Ghiroldi, parohul din Ostiglia a multumit P.S. Virgil, asigurându-l şi pe viitor de o bună primire la Ostiglia, ori de câte ori va avea posibilitatea să fie alături de credincioşii români ai Parohiei greco-catolice din zona respectivă.
Miercuri dimineaţa,14 ianuarie 2009, P.S. Sa Ep. Dr. Virgil Bercea împreună cu pr. Marinel Mureşan, protopop pe zona Emilia-Romagna şi pr. David Mihai parohul comunitatii din Forlì, s-au întâlnit cu S.E. Mons. Lino Pizzi, Episcopul Diecezei de Forlì şi cu Mons. Fabbri Pietro, Vicar episcopal şi responsabil cu pastorala diecezană.
După-amiază P.S. Ep. Dr. Virgil Bercea împreună cu pr. protopop Marinel Mureşan şi pr. Costinaş Horea Augustin s-au întâlnit cu S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Episcopul de Macerata pentru analizarea situaţiei comunităţii de la Racanati, la un an de la începutul serviciului religios fără desemnarea unui preot stabil. Încă nu s-a luat o decizie în acest sens. Pr. Horea face săptămânal peste 600 km pentru a celebra Sfânta Liturghie la Recanati.
Joi dimineaţa, 15 ianuarie 2009, P.S. Ep. Dr. Virgil Bercea s-a întâlnit cu Vicarul General al Diecezei de Rimini, Mons. Luigi Ricci şi pr. Cristian Coste parohul Comunităţii Sf. Nicolae din Rimini. După-amiază P.S. Virgil împreuă cu Mons. Renzo Gradara directorul Caritasului şi responsabil cu emigranţii din Dieceza de Rimini au ţinut o conferinţă de presă unde s-a discutat despre situatia românilor din Rimini şi împrejurimi. Seara P.S. Virgil Bercea împreună cu pr. protopop Marinel Muresan s-a întalnit cu un grup de italieni din Bergamo, prieteni ai Bisericii Greco-Catolice cu care a vorbit despre situatia Bisericii noastre.
Vineri dimineaţa 16 ianuarie a.c. P.S. Virgil Bercea, însoţit de pr. protopot Marinel Mureşan şi pr. Marian Liviu, s-a întâlnit cu S.E. Mons. Claudio Stagni, Episcpul Diecezei de Faenza. Pe lângă discuţiile purtate referitor la situaţia Bisericii noastre, a Bisericii catolice din Faenza şi la situatia credincioşilor greco-catolici români din Faenza s-a vorbit şi despre posibilitatea unui schimb de experienţe între cele două Biserici în deplină comuniune. P.S. Virgil a readus în discuţie propunerea d emai sus şi la întâlnirile cu Vicarul general, cu responsabilul Misiunii catolice, cu directorului caritasului şi parohul bisericii Sf. Augustin.
S.E. mons. Tommaso Ghirelli, Episcopul de Imola s-a întâlnit cu P.S. Sa Virgil Bercea în după-amiaza zilei de 16 ianuarie a.c., întâlnirea fiind urmată de o conferinţă cu tema "L'unità richiede un grande amore" – Unitatea pretinde o mare dragoste - l-a care au partecipat cei doi episcopi, preoţi romano şi greco-catolici, multi credincioşi români şi italieni. Pr. Tiberiu Sârbu, preotul Parohiei "Adormirea Maicii Domnului" din Imola la sfârsitul conferinţei a multumit P.S. Sale Ep. Dr. Virgil pentru vizita pastorală, a prezentat situaţia Parohiei şi a enoriaşilor din Imola ca fiind una dintre cele mai mari parohii greco-catolice din Italia.
Vizita pastorală a P.S. Virgil Bercea în protopopiatul Emilia-Romagna se încheie sâmbată 17 ianuarie cu o Sf. Liturghie Arhierească la Parohia greco-catolica "Înalţarea Sfintei Cruci" din Bologna, paroh fiind pr. protopop Marinel Mureşan, în cadrul căreia are loc Taina Sfântului Botez administrată pruncului Matei ultimul nascut dintre cei patru copii ce alcătuiesc familia pr. Mureşan. La Sfânta Liturghie au participat preoţii din protopiatul Emilia-Romagna, reprezentantul Cardinalului Carlo Caffara, în persoana lui Mons. Romano Marsigli, care la rândul său a prezentat Preasfinţitului Ep. Virgil Bercea un salut cordial din partea cardinalului, momentan în spital pentru analize medicale.
La încheierea Sfintei Taine a Botezului pr. Marinel Mureşan a multumit P.S. Sale Ep. Virgil Bercea de grija părintească pe care o are faţă de parohiile greco-catolice din Italia prin vizitele sale anuale. Pr. Marinel în numele preoţilor prezenţi a transmis urările de bine Sfântului Sinod, în mod particular Preafericiri Sale Arhiepiscop major şi Mitropolit Lucian Mureşan, tuturor Episcopilor şi prin intermediul dânşilor întregii Bisericii Greco-Catolice din Romania, asigurând pe confraţii noştri rămaşi acasă de rugăciunile şi unitatea în credinţă din partea celor prezenţi în Italia. P.S. Sa Ep. Dr. Virgil Bercea a binecuvântat pe toţi credincioşii şi preoţii invintându-i ca anul acesta dedicat Sf. Apostol Pavel să-i urmeze exemplul cercetând şi formând parohii/comunităti greco-catolice în toate oraşele unde se află credincioşii Bisericii noastre, mărturisind cu dârzenie credinţa creştină într-o lume tot mai dezorientată şi necreştină. Această caracteristică misionară a Bisericii se concretizează urmând porunca Mântuitorului: "Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura" (Mc. 16.15) .
În această vizită pastorală, P.S. Sa Ep. Dr. Virgil Bercea a dorit să se informeze şi despre dificultăţile pe care le întâmpinăm noi preoţii în viaţa pastorală de fiecare zi, cu o atenţie deosebită la familia preotului, adică modul în care preotul trăieşte această misiunei în diasporă şi efectele ei asupra raportului soţ/soţie/copii, mai ales că în mare parte situaţia este de aşa natură încât preotul nu se paote întreţine numai din ofertele enoriaşilor, în general foarte mici sau inexistente, insuficiente chiar şi pentru acoperirea cheltuielile de la Parohie.
S-a pus accent pe importanţa carităţii: primirea, însotirea, asistenţa iniţială necesară şi sprijinul spiritual acordat românului venit recent în Italia, acţiuni care izvorăsc din trăirea speranţei şi credinţei noastre în “Hristos prezent în mijlocul nostru”, îar noi vrem să îi răspundem prompt şi conştient “este şi va fi”.
S-a subliniat rolul important pe care îl au Asociaţiile româneşti sau româno-italieneşti pe zona în care fiecare îşi desfăşoară activităţile: de la distribuirea alimentelor, căutarea locurilor de muncă, până la aspectul cultural reprezentat de Ansambluri de dansuri populare, cenacluri artistice, de poezie şi literatură, toate acestea contribuind la arătarea unei imagini pozitive şi frumoase a României, precum şi colaborarea cu diferite Asociaţii de voluntariat. Iată pe cele mai importante: Associaţia non-prpofit italo-română “Alba Julia Nord Est” din Triveneto cu sediul la Udine; Asociaţia "Hora" Onlus-Forlì/Cesena cu Ansamblul de dansuri populare "Românaşul", Asociaţia română de voluntariat “Betania” din Imola.
Noi, preoţii greco-catolici din Italia, aducem multumiri P.S. Sale Episcop Dr. Virgil Bercea pentru cuvintele de încurajare, pentru familiaritatea şi dragostea ce ne-o poartă prin prezenţa Sa în mijlocul nostru, mulţumim Sfântului Sinod al B.R.U. care prin persoana Preasfinţitului Virgil se îngijeste îndeaproape de greco-catolicii români din Italia. Asigurăm Sfantul Sinod şi pe Preafericirea Sa Arhiepiscop Major Lucian Mureşan de loialitatea noastra faţă de Biserică, nu uităm de jertafa înaintaşilor noştri şi ne trudim să facem tot posibilul pentru a face cunoscută istoria Bisericii noastre poporului italian primitor şi mai ales tuturor românilor prezenţi în Italia.
Pr. drd. Ioan Mărginean-Cociş, responsabil cu mass-media

PS: Interviu cu P.S. Virgil bercea la Bologna, Lista cu Parohiile greco-catolice din Italia pe site-ul Ambasadei pe langa Sfantul Scaun si fotografiile pe www.transfer.ro
http://www.transfer.ro/storage/0dcc8d44c0.zip
www.bologna.chiesacattolica.it/12porte/
http://vatican.mae.ro/index.php?lang=ro&id=61534

martedì 16 dicembre 2008

Praznicul NASTERII DOMNULUI 2008

Nasterea Domnului nostru
Isus Hristos 2008


Miercuri 24 - Seara Crăciunului- la colindat
JOI 25 decembrie 2008
Utrenia şi SF. LITURGHIE DE CRÃCIUN
Ora 9.30 Chiesa di San Cristoforo
(Intrarea din Vicolo Sillio 3/A)

Vineri 26 dec. Preasfânta Fec. Maria,9.30
Sâmbătă 27 dec. Sfântul Stefan, Primul Martir 9.30


JOI 1 ianuarie 2009
(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Anul Nou)
Utrenia şi Sf. Liturgie începând cu ora 9.30
Continuam cu rugăciunea TE Deum de Anul Nou

Marţi 6 ianuarie 2009
(†) Botezul Domnului (Boboteaza)
Utrenia şi Sf. Liturgie începând cu ora 9.30continuăm cu Sfinţirea Mare a apei – Aghiasma
Mare

Craciun fericit tuturor!!!

pr. Ioan (cell. 3495963565)

martedì 24 giugno 2008

Parohia romaneasca INVIEREA DOMNULUI

Parohia românească greco-catolică ÎNVIEREA DOMNULUI din Udine, Regiunea Friuli-Venezia Giulia a luat fiinţă în luna noiembrie 2002 sub îngrijirea Arhiepiscopului Major al Bisericii Române Unite cu Roma Prea Fericitul Lucian Mureşan şi a Prea Sfinţitului Virgil Bercea, Episcop de Oradea Mare.